Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Life Academy, s.r.o.

Adresa objednávateľa: Francisciho 906/25, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa: 44405847

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: dotácia - záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov

Zmluvná cena: 381.15 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.02.2020

Datum zverejnenia: 21.02.2020

Dokumenty Pdf dotacia life academy.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Piatok 21. Február 2020 11:50 )