Obec Batizovce

Zmluva

zmluva o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Čonka Ladislav

Adresa objednávateľa: Cintorínska 341/5, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: nájom bytu č.11 na ul. Cintorínska 341

Zmluvná cena: 44.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.03.2020

Datum zverejnenia: 25.03.2020

Dokumenty Pdf byt ladislav conka.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Streda 25. Marec 2020 08:38 )