Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o pskytnutí IR ÚPVS Registratúra

Identifikácia

Číslo zmluvy: tz2019-12-06jv1

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet zmluvy: pskytnutie IR ÚPVS Registratúra

Zmluvná cena: 850.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.04.2020

Datum zverejnenia: 01.04.2020

Dokumenty Pdf Zmluva Registratura.pdf ( veľkosť: 11,2 MB, aktualizované: Streda 01. Apríl 2020 12:08 )