Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36056774

Predmet zmluvy: vypracovanie účelového energetického auditu

Zmluvná cena: 13680.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.04.2020

Datum zverejnenia: 28.04.2020

Dokumenty Pdf zmluva ener. audit.pdf ( veľkosť: 11,3 MB, aktualizované: Utorok 28. Apríl 2020 15:23 )