Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Štefan Kolcún

Adresa objednávateľa: ul. Slobody 2751/48, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.08.2020

Datum zverejnenia: 12.08.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o budúcej zmluve.pdf ( veľkosť: 452,8 KB, aktualizované: Streda 12. August 2020 15:07 )