Obec Batizovce

Zmluva

Zmluva č.902/2020/DPR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 902/2020/DPR

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: PSK

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: úprava zmluvných podmienok , práv a povinností zml. strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK

Zmluvná cena: 10000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.10.2020

Datum zverejnenia: 08.10.2020

Dokumenty Pdf zml psk.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Štvrtok 08. Október 2020 14:08 )