Obec Batizovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných odpadov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Technické služby Mesta Svit

Adresa dodávateľa: Svit

IČO dodávateľa: 00186864

Predmet zmluvy: záverečné ustanovenie

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2013

Datum zverejnenia: 09.01.2013

Dokumenty Pdf dodatok2.pdf ( veľkosť: 108,9 KB, aktualizované: Streda 09. Január 2013 15:58 )